Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa zachodniopomorskiego II”-POWR.02.16.00-00-0078/19

O projekcie „profesjONalista”

„ProfesjONalista” to projekt realizowany przez Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach i Zachodniopomorską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie....
czytaj więcej