Aktualności

Zadanie publiczne „Prowadzanie darmowych porad prawnych w Szczecinie w punkcie nr 8 w 2017 r.”

Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS rozpoczęło realizację zadania publicznego pt. „Prowadzenie  darmowych porad prawnych w Szczecinie w punkcie nr 8″. W ramach zadania przez okres całego roku prowadzony będzie punkt świadczący nieodpłatne porady prawne dla mieszkańców Gminy Miasto Szczecin.

Punkt znajduje się w Filii Urzędu Miasta Szczecin przy ul. Rydla 39-40 w pokoju nr 14, funkcjonuje od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 16:00 – 20:00.

Do nieodpłatnej porady uprawnione są osoby, które otrzymują świadczenia z pomocy społecznej, posiadacze Karty Dużej Rodziny, kombatanci, weterani, osoby poniżej 26. roku życia oraz takie, które ukończyły 65 lat. Oprócz tego ofiary klęsk żywiołowych i katastrof, a także kobiety w ciąży.

Serdecznie zapraszamy osoby upoważnione do korzystania z nieodpłatnych porad.

Zadanie publiczne „Prowadzenie darmowych porad prawnych w Szczecinie w punkcie nr 6” jest zadaniem zleconym przez Gminie Miasto Szczecin oraz finansowanym ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości

W godzinach 08:00 – 12:00 z nieodpłatnych porad prawnych można skorzystać w punkcie nr 6, prowadzonym przez Zachodniopomorskie Forum Organizacji Pozarządowych.