Galeria

 

Konferencja ZaFOS

 

Warsztaty motywująco-aktywizujące projektu „profesjONalista” cz.2

 

Warsztaty motywująco-aktywizujące projektu „profesjONalista”

Jubileusz XV-lecia Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS

Spotkanie wielkanocne seniorów

 

Konferencja poświęconą nowym rozwiązaniom na rzecz integracji społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Polsce

 

Konferencja „BLACK OR WHITE” w Budapeszcie 09-11.02.2010 roku

Seminarium dotyczące ekonomii społecznej jako propozycji rozwiązania problemów pracy na czarno.

 

Wizyta w ośrodku „Fundation for Equal Rights”, w którym realizowane są założenia ekonomii społecznej.