Kontakt


ZaFOS - Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych


Adres

ul. Swojska 49/9
70-781 Szczecin


Numery kontaktowe

telefon: 510 848 114


Adres e-mail