Kontakt


ZaFOS - Zachodniopomorskie Forum Organizacji Społecznych


Adres

 AL. Wojska Polskiego 63 /9

70-784 Szczecin


Numery kontaktowe

telefon: 510 848 114


Adres e-mail