Aktualności

Darmowe porady prawne w Powiecie Polickim II

Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS realizuje zadanie publiczne pt. „Darmowe porady prawne w Powiecie Polickim II”. W ramach zadania w roku 2017 prowadzony będzie punkt nieodpłatnych porad prawnych przeznaczony dla mieszkańców powiatu polickiego.

Punkt świadczący nieodpłatne porady prawne znajduje się w budynku Starostwa Powiatowego w Policach ul. Tanowska 8. Punkt świadczy swoje usługi od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Godziny otwarcia punktu:

poniedziałek godz. 14:00 – 18:00
wtorek godz. 09:00 – 13:00
środa godz. 14:00 – 18:00
czwartek godz. 14:00 – 18:00
piętek godz. 09:00 – 13:00

 

Zapraszamy do korzystania z porad osoby uprawnione.

W punkcie przy ul. Tanowskiej można uzyskać informacje dotyczące obowiązującego stanu prawnego, dot. przysługujących uprawnień i obowiązków, dowiedzieć się w jaki sposób rozwiązać problem prawny, uzyskać pomoc w sporządzeniu pisma związanego z w/w sprawami (z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu) oraz pisma dot. zwolnienia od kosztów sądowych lub ustanowienia pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienia adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Do korzystania z porad prawnych w punkcie upoważnione są:

  • osoby które w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
  • osoby które posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny,
  • osoby posiadające zaświadczenie (o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r.) kombatanta oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
  • osoby posiadające legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego (o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa)
  • osoby poniżej 26 roku życia,
  • osoby powyżej 65 roku życia,
  • osoby które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.

 

Zadanie publiczne „Darmowe porady prawne w Powiecie Polickim”
jest zadaniem zleconym przez Powiat Policki oraz finansowanym ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości