Aktualności

Zadanie publiczne „Prowadzenie darmowych porad prawnych w Szczecinie punkcie nr 6 w 2017 r.”

Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS rozpoczęło realizację zadania publicznego pt. „Prowadzenie darmowych porad prawnych w Szczecinie w punkcie nr 6 w 2017 r.”. W ramach zadania przez okres całego roku prowadzony będzie punkt świadczący nieodpłatne porady prawne dla mieszkańców Gminy Miasto Szczecin.

Punkt świadczy swoje usługi się w Filii Urzędu Miasta Szczecin przy ul. Rydla 39-40 od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w godz. 8:00 – 12:00.

Do nieodpłatnej porady uprawnione są:

  • osoby, które otrzymują świadczenia z pomocy społecznej,
  • posiadacze Karty Dużej Rodziny,
  • kombatanci,
  • weterani,
  • osoby poniżej 26. roku życia oraz takie, które ukończyły 65 lat,
  • ofiary klęsk żywiołowych i katastrof
  • kobiety w ciąży.

Serdecznie zapraszamy osoby upoważnione do korzystania z nieodpłatnych porad.

Zadanie publiczne „Prowadzenie darmowych porad prawnych w Szczecinie w punkcie nr 6” jest zadaniem zleconym przez Gminę Miasto Szczecin oraz finansowanym ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości

Zapraszamy także w godzinach 16:00 – 20:00 do punktu nieodpłatnych porad prawnych nr 8, prowadzonego przez Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych.