Projekty

Projekt NOWE FIO #NGObezbarier

Dostępne NGO na Pomorzu Zachodnim to projekt który ma na celu zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Projekt, który realizuje Zachodniopomorskie Forum Organizacji Społecznych (ZaFOS) jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na wsparcie organizacji pozarządowych w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących dostępności.

Cele Projektu:

  • Opracowanie i upowszechnienie w formie drukowanej i cyfrowej publikacji Standardów „NGO bez barier” ogólnych zasad umożliwiających osobom ze szczególnymi potrzebami wzięcia udziału w realizacji zadania publicznego, realizowanego m.in. przez organizacje pozarządowe.
  • Podniesienie świadomości organizacji pozarządowych na temat obowiązujących przepisów dotyczących dostępności, ale także uświadomienie społeczeństwu roli i znaczenia organizacji pozarządowych dla osób ze szczególnymi potrzebami.
  • Profesjonalizacja działań NGO poprzez przygotowanie do stosowania standardów dostępności i wsparcie organizacji w zapewnieniu dostępności w prowadzonych zadaniach publicznych.

Realizacja Projektu:

  • Akademia Dostępności: Seria merytorycznych spotkań przygotowujących przyszłych koordynatorów ds. dostępności w NGO.
  • Standardy „NGO bez Barier”: Opracowanie standardów dostępności dla organizacji pozarządowych. Standardy wypracowane przez naszych ekspertów w oparciu o przeprowadzone badania i spotkania z organizacjami, będą zawierały wytyczne i zalecenia dla NGO’s umożliwiające im pozyskanie zadania publicznego i jego realizację dla osób ze szczególnymi potrzebami. W wielu przypadkach będą one stawiały większe wymagania, niż wynika to z obowiązujących przepisów prawnych. Stąd opracowane przez nas standardy mogą stanowić inspirację dla dalszych działań legislacyjnych.
  • Kampania Społeczna: Promocja idei dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz roli NGO’sów w tym obszarze.
  • Zachodniopomorski Monitoring Dostępności: Ocena stanu zapewnienia dostępności w realizowanych zadaniach publicznych.

 

 

Dołącz do nas!

Działajmy razem na rzecz dostępności i równych szans dla wszystkich!

 

#DostępnośćDlaWszystkich #NGObezBarier #ZAFOS