Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa zachodniopomorskiego II”-POWR.02.16.00-00-0078/19

Zapraszamy do Biura Projektu Doradztwo i Kariera

Od sierpnia 2012 r. w siedzibie Fundacji  Pomocy Chorym na Zanik Mięśni działa Punkt Doradztwa i Kariery dla osób dorosłych z różnymi niepełnosprawnościami.

W Punkcie DiK są udzielane bezpłatne porady z zakresu:

– doradztwa zawodowego,
– pośrednictwa pracy,
– wsparcia psychologicznego.  

baner dik

W ramach Punktu DiK przyjmują specjaliści, których zadaniem jest:

  • ułatwić dostęp do ofert pracy dla osób niepełnosprawnych;
  • pomóc przygotować odpowiednie dokumenty aplikacyjne;
  • pomóc rozpoznać predyspozycje zawodowe;
  • określić ścieżkę kariery zawodowej;
  • pomóc w nauce asertywności, autoprezentacji, radzenia sobie w sytuacjach stresowych;
  • wspierać w dalszym rozwoju zarówno osobistym jak i zawodowym.

Punkt „Doradztwo i Kariera” w Szczecinie jest skierowany do osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. W przypadku osób z niepełnosprawnością intelektualną z orzeczonym lekkim stopniem.

Oferta biura skierowana jest do wszystkich mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.

Punkt „Doradztwa i Kariery” jest czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 10.00 – 18.00
w siedzibie:

Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni
ul. Wojska Polskiego 69, 70-478 Szczecin

Kontakt do „Punktu Doradztwa i Kariery”
tel./fax: 91 489 42 51
tel. kom. 515 051 707
e-mail: dik_szczecin@wrzos.org.pl

 

Specjaliści przyjmują :

DORADCA ZAWODOWY
od poniedziałku do piątku
w godzinach 10.00 – 18.00

PSYCHOLOG
środa w godzinach 16.00 – 18.00

POŚREDNIK PRACY
poniedziałek, wtorek, czwartek
w godzinach 16.00 – 18.00

Na pierwszą wizytę prosimy koniecznie zabrać ze sobą:
– dowód osobisty;
– orzeczenie o niepełnosprawności.

Głównym celem tego projektu jest rehabilitacja społeczna i aktywizacja zawodowa dorosłych osób niepełnosprawnych, w tym pomoc w wejściu na otwarty rynek pracy – zdobycie i utrzymanie zatrudnienia bez względu na stopień i rodzaj niepełnosprawności.

Podobnego rodzaju Punkty Doradztwa i Kariery działają również w: Krakowie, Łodzi, Lublinie, Olsztynie i Zielonej Górze.

W województwie zachodniopomorskim realizację projektu koordynuje Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS

Projekt: „Doradztwo i Kariera –  sieć na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami” współfinansowany jest ze środków PFRON i realizowany jest przez Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych WRZOS.