Aktualności

Kolejna wizyta studyjna w ramach projektu Erasmus + Seniorzy w Sieci

Tym razem nasi eksperci zawitali do Wrocławia. Dnia 18 października we wrocławskim Centrum Aktywności Lokalnej spotkali się podczas seminarium z Prezes Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych Marią Miką oraz przedstawicielami Rad Senioralnych: Agnieszką Kowol Z-cą Dyrektora Wydziału Społeczeństwa Obywatelskiego UMWD; członkinią Dolnośląskiej Rady Seniorów, Markiem Ferencem Prezesem Fundacji Aktywny Senior, Andrzejem Wiewiórą  Prezesem Stowarzyszenia Św. Jadwigi ze Żmigrodu, Adamem Nowakiem  z Rady  Seniorów w Żmigrodzie, Alicją Przepiórską – Ułaszewską z Fundacji Via Salutis, Lidią Przepiórską z Wałbrzyskej Rady Seniorów.

Odbyła się dyskusja na takie tematy jak: – proces cyfryzacji seniorów na przykładzie dobrej praktyki w Polsce i w Niemczech, gdzie moderatorami byli: Ryszard Syroka ekspert ZAFOS oraz Anna Block ekspert UBV , inspirowanie działań na rzecz wsparcia potrzeb seniorów w Polsce i w Niemczech: moderatorzy Anna Kamińska-Glueck – Prezes UBV, Dariusz Rutkowski- ekspert ZAFOS . Dr Włodzimierz Durka – ekspert ZAFOS przedstawił prezentację w której omówił wstępne wyniki badań na temat potrzeb seniorów w procesie cyfryzacji.

O sprawach ważnych dla seniorów a także o tym jak miasto wspiera seniorów w procesie cyfryzacji mówiła Agnieszka Kowol na przykładzie Wrocławia. Bardzo ciekawe było wystąpienie pana Marka Ferenca Prezesa Fundacji Aktywny Senior o podejmowanych działaniach dla seniorów oraz pani Alicji Przepiórskiej – Ułaszewskiej z Fundacji Via Salutis na temat projektów realizowanych przez Fundację Via Salutis dla seniorów.

To było owocne spotkanie, serdecznie dziękujemy!