Aktualności

Konferencja „Aktywizacja społeczna i zawodowa seniorów” Toruń

25 listopada w Toruniu odbyła się konferencja o tematyce bardzo zbieżnej z tematyką projektów jaką ZAFOS realizuje. Wzięły w niej udział członkinie Zarządu ZAFOS. W trakcie konferencji poruszone zostały interesujące zagadnienia, np za sprawą wystąpienia Pana Krzysztofa Balona z Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego z Brukseli, który wypowiadał się na temat niemieckich działań w zakresie aktywizacji seniorów w klubach i centrach seniorów w Berlinie i okolicach. Innym ciekawym wystąpieniem był wykład pt. ” Polityka senioralna realizowana przez struktury państwowe” Pani Marthy – Marie Gauci z Ministerstwa ds. Seniorów na Malcie.