Aktualności

Zapraszamy do projektu „profesjONalista”

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby z powiatów logokołobrzeskiego oraz polickiego.
Oferujemy nieodpłatną naukę zawodu poprzez szkolenia oraz staże u pracodawców, kompetencje potwierdzone dyplomem czeladniczym. Możesz liczyć na indywidualne podejście i motywacje do działania!

ZOSTAŃ

             w powiecie kołobrzeskim

kolobrzeg

             w powiecie polickim

police

 

Uczestnicy projektu wezmą udział w :

 1. Tworzeniu Indywidualnego Planu Działania, który określi indywidualne potrzeby, oraz ustali możliwości na rynku pracy;
 2. Spotkaniach Motywacyjnych, gdzie nauczą się autoprezentacji, zapoznają się
  z technikami poszukiwania pracy, i dowiedzą się jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej;
 3. Szkoleniach Zawodowych, zarówno teoretycznych jak i praktycznych przygotowujących do wykonywania zawodu, za udział w szkoleniach uczestnikom przysługuje stypendium szkoleniowe;
 4. Stażach Zawodowych, na których ugruntują wiedzę nabytą podczas szkoleń i udoskonalą zdobyte umiejętności, nabędą praktykę zawodową, stażyści będą otrzymywać stypendium stażowe;
 5. Egzaminach Czeladniczych po których zdaniu Uczestnicy Projektu otrzymają świadectwo czeladnicze, dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe uzna
  wany na całym świecie.

Uczestnicy Projektu zagwarantowane mają:

 • Pakiety materiałów edukacyjnych
 • Transport na szkolenia
 • Ciepły posiłek podczas szkoleń
 • Stypendium szkoleniowe
 • Badania lekarskie
 • Ubezpieczenie NNW
 • Materiały na zajęcia praktyczne
 • Stypendium szkoleniowe

Do projektu mogą przystąpić dorosłe osoby z niepełnosprawnością, które mają orzeczony znaczny, umiarkowany bądź lekki stopień niepełnosprawności. Dodatkowym warunkiem jest posiadanie wykształcenia min. podstawowego oraz zamieszkanie na terenie powiatu kołobrzeskiego lub polickiego. Mile widziane są osoby korzystające z pomocy społecznej i pomocy żywieniowej.

Żeby przystąpić do projektu należy wysłać dokumenty rekrutacyjne tj:

 • formularz zgłoszeniowy,
 • ksero orzeczenia o niepełnosprawności,
 • ksero ukończenia szkoły (najwyższy stopień),

dodatkowo:

 • zaświadczenie z OPS/MOPS o korzystaniu z pomocy,

do Biura Projektu – Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS za pośrednictwem poczty elektronicznej (kontakt@zafos.pl) lub tradycyjnej, prosimy określić preferowany zawód.

 

ZAŁĄCZNIKI:

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Gwarantujemy indywidualne podejście.

Jesteś mieszkańcem powiatu polickiego lub kołobrzeskiego?
Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje?
Dołącz do projektu „profesjONalista”!

 

UE

Projekt „profesjONalista” jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego       

o projekcie „profesjONalista” ⇒ LINK