Aktualności

Kolejne spotkanie informacyjne w ramach projektu „profesjONalista” za nami

ciąg k

19.09.2016 r.  w siedzibie Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu odbyło się kolejne spotkanie informacyjne projektu „profesjONalista”. Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS dołożyło wszelkich starań aby budynek, w którym odbyło się spotkanie był dostosowany architektoniczne dla potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele m.in: władz lokalnych powiatu kołobrzeskiego, instytucji pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu kołobrzeskiego. Iwona Żukiert – Prezes ZaFOS omówiła uczestnikom spotkania m.in. dotychczasową działalność Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Socjalnych na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Monika Niewiadomska zaprezentowała uczestnikom spotkania główne założenia projektu „profesjONalista” oraz działania jakie będą realizowane na terenie powiatu kołobrzeskiego. Dorota Kamecka – Wiceprezes ZaFOS omówiła regulamin i zasady rekrutacji uczestników projektu. Przedstawiciele zgromadzonych na spotkaniu instytucji pomocy społecznej wyrazili aprobatę i zobowiązali się poinformować swoich podopiecznych o możliwym do uzyskania w ramach ww. projektu wsparciu.

 

clipboard01
19-09-spotkanie-profesjonalista-2
19-09-spotkanie-profesjonalista-2

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Projekt „profesjONalista” jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego