Aktualności

Spotkanie informacyjne „profesjONalista”

19 września br. o godz. 12:00 w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu, Dzienny Oddział Psychiatryczny, ul. Edmunda Łopuskiego 31 odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące realizowanego projektu „profesjONalista”.

Zapraszamy Przedstawicieli JST gmin powiatu kołobrzeskiego, instytucji pomocy społecznej, pełnomocników ds. NGO w gminach i w powiecie oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością w powiecie kołobrzeskim.

ZAPROSZENIE 

PROGRAM SPOTKANIA

Programem zostanie objętych 20 osób z powiatu kołobrzeskiego i 20 osób z powiatu polickiego z niepełnosprawnością i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Głównym celem projektu jest przygotowanie do wykonywania deficytowych zawodów w regionie. W przypadku powiatu kołobrzeskiego są to zawody kucharz i glazurnik. W przypadku polickiego – kucharz, cukiernik.

Projekt „profesjONalista” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego