Aktualności

Analiza potrzeb szkoleniowych NGO w województwie zachodniopomorskim

Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS zwraca się z prośbą do wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie województwa zachodniopomorskiego do udziału w anonimowych badaniu ankietowym.

Badanie pozwoli na analizę potrzeb szkoleniowych wśród osób reprezentujących 3 sektor, a jego wyniki wykorzystane zostaną do opracowania projektu składanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa.

Czas wypełnienia ankiety to ok. 3 minuty.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety —–> ANKIETA