Aktualności

Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze ZaFOS

Szanowni Państwo,

w imieniu Zarządu ZaFOS serdecznie zapraszam Państwa na Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS.

Zebranie odbędzie się w dniu 23 czerwca 2014 r. w Szczecinie, w siedzibie biura ZaFOS przy ul. Al. Wojska Polskiego 69, o godzinie 15:00.

W załączniku przedstawiam Państwu porządek dzienny zebrania, regulamin Walnego Zebrania oraz wzór upoważnienia.

Biuro ZaFOS zobowiązane jest sporządzić listę członków zwyczajnych uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zebraniu. W związku z powyższym bardzo proszę o przesłanie upoważnień, co najmniej 7 dni przed Zebraniem.

Jednocześnie informuje, iż ZaFOS nie zwraca kosztów podróży na Walne Zebranie.