Aktualności

Zaproszenie na konferencję „Modelowy system na rzecz integracji społecznej” – 10.04.2014 r.

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych ma zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie upowszechniające wyniki projektu „Modelowy system na rzecz integracji społecznej”, które odbędzie się 10 kwietnia 2014 roku w Szczecinie. Spotkanie poświęcone będzie budowaniu współpracy pomiędzy instytucjami rynku pracy, pomocy społecznej i organizacjami pozarządowymi oraz prezentacji działań prowadzonych w Partnerstwach Lokalnych, a także aktywizacji społecznej i zawodowej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach projektu wypracowany został Model współpracy powiatowego urzędu pracy, ośrodka pomocy społecznej i organizacji pozarządowej w społeczności lokalnej w celu realizacji usługi integracji społeczno-zawodowej, który będzie prezentowany na spotkaniu. Uczestnikami spotkania będą przedstawiciele instytucji i organizacji związanych z rynkiem pracy i pomocą społeczną.

Spotkanie odbędzie się przy ul. Wojska Polskiego 69, w Szczecinie w siedzibie Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Socjalnych. Zgłoszenia proszę przesyłać drogą mailową na adres: anna.fuzowska@wrzos.org.pl do 7 kwietnia 2014 roku. Dodatkowych informacji udziela: Anna Fuzowska tel. 22 826 52 46

Licząc na Państwa udział załączam wyrazy szacunku.

Osoby do kontaktu w Szczecinie:
Dorota Kamecka , Grzegorz Reszka
Tel. 91 812 09 12
e-mail: kontakt@zafos.pl