Aktualności

Spotkanie pn. „Okrągły stół ds. pożytku publicznego – Nic o nas bez nas”

Z radością informujemy, że w dniach 18 – go czerwca w Koszalinie i 21 – go czerwca w Szczecinie zorganizowaliśmy spotkanie pn. „Okrągły Stół do spraw pożytku publicznego – Nic o nas bez nas”. Zgromadzenie zostało objęte patronatem Pani Agnieszki Buczyńskiej Minister ds społeczeństwa obywatelskiego, Pana Adama Rudawskiego Wojewody Zachodniopomorskiego oraz Pana Olgierda Geblewicza Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Forum stanowiło doskonałą okazję do prowadzenia debaty wśród przedstawicieli NGO nad rozwiązaniami legislacyjnymi dotyczącymi rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w  tym wpływu na zmianę ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz  dialogu nt. współpracy regionalnej zapewniającej wpływ III sektora na procesy decyzyjne dotyczące wydatkowania środków publicznych.

Wszystkim uczestnikom spotkania dziękujemy za przybycie i ożywioną dyskusję na ten niezwykle istotny dla całego społeczeństwa temat.

https://szczecin.tvp.pl/78766385/nic-o-nas-bez-nas-spotkanie-organizacji-pozarzadowych