Zrealizowane projekty

PRACUJ W NGO! Wspieranie aktywizacji zawodowej w III sektorze

„PRACUJ W NGO! Wspieranie aktywizacji zawodowej w III sektorze” – EFS-POKL, Działanie 6.1.1

Wartość projektu: 192625,83zł,

Termin realizacji: 01.03.08 – 30.10.2008r.,

Charakterystyka projektu: projekt miał na celu wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia poprzez zapewnienie wsparcia szkoleniowego dla wolontariuszy(osób pozostających bez zatrudnienia na zachodniopomorskim rynku pracy, nie zatrudnionych w PUP),oraz zorganizowanie 3 – miesięcznych płatnych stażów w organizacjach pozarządowych.