29 października, 2009

Główne cele ZaFOS

Tworzenie płaszczyzny współpracy pozarządowych organizacji socjalnych Wykonywanie i promowanie współpracy pozarządowych organizacji socjalnych z organami administracji rządowej i samorządowej Wspieranie rozwoju organizacji...
czytaj więcej