Zrealizowane projekty

Nowe kwalifikacje Twoją szansą

„Nowe kwalifikacje Twoją szansą” – EFS-POKL, Działanie 6.3

Wartość projektu: 465965,60zł,

Termin realizacji: 01.10.08 – 31.12.2008r.,

Charakterystyka projektu: projekt miał na celu rozwijanie aktywności zawodowej osób pochodzących z terenów wiejskich, pozostających bez zatrudnienia i przygotowanie ich poprzez kompleksowe szkolenia do podjęcia pracy zawodowej jako operator wózka jezdniowego.