Zrealizowane projekty

Bądź aktywna na rynku pracy

„Bądź aktywna na rynku pracy – wspieranie aktywizacji zawodowej kobiet” – EFS-POKL, Działanie 6.3

Wartość projektu: 47596,60zł,

Termin realizacji: 01.10.08 – 31.12.2008r.,

Charakterystyka projektu: projekt miał na celu aktywizację zawodową kobiet z terenów wiejskich powiatu myśliborskiego poprzez rozwój osobisty i nabycie nowych kwalifikacji do podjęcia zatrudnienia w charakterze pracownika biurowego.