Aktualności

Główne cele ZaFOS

  • Tworzenie płaszczyzny współpracy pozarządowych organizacji socjalnych
  • Wykonywanie i promowanie współpracy pozarządowych organizacji socjalnych z organami administracji rządowej i samorządowej
  • Wspieranie rozwoju organizacji w regionie zachodniopomorskim
  • Udzielanie wszechstronnej pomocy organizacjom członkowskim w wypełnianiu ich zadań statutowych
  • Koordynowanie wymiany doświadczeń pomiędzy członkami Forum
  • Nawiązywanie współpracy i wymiana doświadczeń z partnerami zagranicznymi