Aktualności

Model programu „Razem możemy więcej!”

Drodzy Państwo,
przedstawiamy Wam kolejny końcowy produkt naszej międzynarodowej współpracy jakim jest „Model programu pracy z byłymi skazanymi i ich rodzinami przeznaczony dla edukatorów osób dorosłych”, który powstał w
ramach projektu pt. „Razem możemy więcej!” sfinansowanego z Programu Erasmus+ w ramach Akcji KA210-ADU – partnerstwa na małą skalę w edukacji dorosłych, edycja 2022 r. Nr projektu: 2022-2-PL01-KA210-ADU-000098479.
W publikacji wykorzystaliśmy doświadczenie organizacji partnerskich i ich ekspertów oraz konsultantów. Treść powstała w ramach wspólnej pracy zespołu eksperckiego, na którą składały się dwie wizyty studyjne w organizacjach partnerskich (Polska/Niemcy), cykliczne spotkania robocze ekspertów i konsultantów (byli skazani), testowanie modeli pracy, wykorzystywanych na co dzień u Partnerów w realizacji swoich misji.
Publikacja jest odpowiedzią na problemy edukatorów osób dorosłych, które dotyczą deficytów w zakresie skutecznej interakcji na linii byli osadzeni – edukatorzy osób dorosłych. Edukatorami, do których adresujemy nasz poradnik
są osoby pracujące z osobami dorosłymi, w szczególności przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji edukacyjnych, osoby pracujące z byłymi skazanymi i ich rodzinami, a także sympatycy obszaru związanego z resocjalizacją i readaptacją społeczną. Przede wszystkim osoby, które doświadczają trudności w pracy ze wskazaną grupą społeczną.

Z modelem możecie zapoznać się tutaj:

w języku polskim: Model programu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! PL

w języku angielskim: Model programu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! EN

 

Natomiast tutaj zachęcamy do zapoznania się z audiowizualną dokumentacją przebiegu projektu:

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!