Aktualności

Mówią o nas – rozmowa w Radio Szczecin

Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych został ustanowiony 17 kwietnia 2010 r. przez 12 państw Bałtyckiego Forum Organizacji Pozarządowych. Pierwsze obchody odbyły się 27 lutego 2014 roku w Helsinkach. Każdego roku Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych świętowany jest w 89 krajach.

NGO (skrót od angielskiego non-government organisation) są żywą strukturą tworzącą wielobarwny pejzaż społeczeństwa obywatelskiego: diagnozują problemy, przedstawiają rozwiązania i realizują działania, które wspierają rozwój mniejszych i większych społeczności.

Organizacje pozarządowe są częścią tzw. trzeciego sektora, co znaczy, że działają obok obszaru publicznego i rynkowego. Badania Stowarzyszenia Klon/Jawor za 2020 r. wskazują, że w Polsce zarejestrowanych jest 138,5 tys. organizacji pozarządowych.

Warto poznać kilka faktów o organizacjach pozarządowych w Polsce.

Co robią i gdzie działają? Ile mają pieniędzy? Jaka jest ich aktualna sytuacja? I jak to wygląda w naszym województwie?

Na te jak i inne pytania w rozmowie dla Radia Szczecin odpowiadają:

Magdalena Błaszczyk – dyrektorka Biura Dialogu Obywatelskiego – Urząd Miasta Szczecin
Magdalena Pieczyńska – dyrektorka Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego
Iwona Żukiert – prezes Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Społecznych w Szczecinie i wiceprezes Ogólnopolskiej Federacji WRZOS czyli Wspólnoty Roboczej Związku Organizacji Socjalnych

Posłuchaj : https://radioszczecin.pl/276,12844,swiatowy-dzien-ngo 🙂