Projekty

„Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Gminy Miasto Szczecin w 2021 r.”

ZaFOS w ramach zadania: „Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Gminy Miasto Szczecin w 2021 r.” – obejmie dwa punkty z nieodpłatną pomocą obywatelską (NPO) oraz jeden nieodpłatną pomocą prawną (NPP):

⦁ NPO nr 9 budynek Urzędu Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1, pok. 57;
Poniedziałek-piątek w godz. 08:00-12:00

⦁ NPP nr 14 budynek Filii Urzędu Miasta Szczecin, ul. Rydla 39-40, pok. 4;
Poniedziałek, środy i piątek w godz. 16:00 – 20:00, wtorek i czwartek w godz.08:00-12:00

⦁ NPO nr 16 budynek Filii Urzędu Miasta Szczecin, ul. Rydla 39-40, pok. 4;
Poniedziałek, środy i piątek w godz. 08:00 – 12:00, wtorek i czwartek w godz.16:00-20:00.

Przypominamy, że z nieodpłatnej pomocy prawnej może skorzystać każdy kto nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.Osoba, która chce skorzystać z porady powinna umówić się telefonicznie w wybranym punkcie, a następnie złożyć pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.