Aktualności

Zapraszamy do lektury

Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS wraz z EUROSOZIAL e. V. Paritätischer Verein für deutsch-polnische und europäische Zusammenarbeit zaprasza do lektury manuala pn. „Rola organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa i kształtowania praktyki administracyjnej: doświadczenia z Niemiec i z Polski”.
Dokument powstał w rezultacie realizacji projektu „Ponadnarodowe podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa zachodniopomorskiego”. Projekt współfinansowany przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Manual „Rola organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa i kształtowania praktyki administracyjnej: doświadczenia z Niemiec i z Polski”