Aktualności

Bezpłatne wizyty w krajach UE dla przedstawicieli NGO i JST oraz organizacji pracodawców i związków zawodowych

bezplatne-wyjazdy

Projekt pn: „Polityki publiczne europejskiej jakości” realizowany jest przez: Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (Elbląg) wraz z Siecią Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT (Warszawa), Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (Wrocław), Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych (Białystok) oraz partnerami zagranicznymi: European Youth4Media Network e.V. (Niemcy), Consorzio Solidarieta Oscar Romero (Włochy), Associazione YEPP Italia (Włochy), Media TerraNea (Grecja).

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji oraz jakości i efektywności działania 560 pracowników/czek instytucji odpowiedzialnych za kreowanie i/lub wdrażanie polityk publicznych na szczeblu lokalnym w zakresie: współpracy administracji z NGO, wsparcia przedsiębiorczości społecznej lub prowadzenia konsultacji społecznych.
W ramach projektu organizowane są bezpłatne śr. 5 dniowe wyjazdy zagraniczne.  Osoby, które wezmą udział w projekcie, podniosą swoje kompetencje poprzez udział w Indywidualnej Mobilności Ponadnarodowej i odbyciu jednej z możliwych form wsparcia tj. wizyty studyjnej, mini stażu lub job shadowing u jednego z partnerów zagranicznych. Uczestnicy/czki dzięki udziałowi w projekcie będą mieli/ły możliwość poznać nowe metody i techniki pracy, wymienić się doświadczeniami z innymi osobami pracującymi w podobnym obszarze w jednym z krajów UE.

Udział w projekcie wziąć mogą przedstawiciele :

  • organizacji pozarządowych,
  • jednostek samorządu terytorialnego (w tym: jednostki organizacyjne lub komunalne osoby prawne),
  • organizacji pracodawców/ związków zawodowych.

Rekrutacja w poszczególnych województwach prowadzona jest poprzez biura partnerów regionalnych. Rekrutację w woj. zachodniopomorskim (a także w woj. warmińsko-mazurskim i pomorskim) prowadzi Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

Więcej informacji, formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej oraz w załącznikach poniżej.

ULOTKA/informacje

Regulamin rekrutacji 

Formularz zgłoszeniowy

Wzór zgody na wyjazd

Harmonogram rekrutacji

 

clipboard03Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś Priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”,
Działanie 4.2 „Programy mobilności ponadnarodowej”.
Czas realizacji zadania od 01.03.2016 roku do 31.08.2017 roku.