Aktualności

Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku – nr 2/7.1/2016 transport uczestników szkoleń motywująco-aktywizujących oraz zawodowych w zawodzie kucharz w powiecie kołobrzeskim

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia była usługa transportowa dla 4 uczestników projektu „profesjONalista” w trakcie realizacji szkoleń motywująco-aktywizujących i zawodowych w okresie grudzień 2016 – luty 2017 r. W ramach ww. szkoleń odbędzie się łącznie 33 zjazdów, w trakcie których należy zabezpieczyć przejazd z miejsca zamieszkania uczestnika szkolenia na miejsce szkolenia i z powrotem. Szkolenia odbywać się będą w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, ul. Mazowiecka 29
w Kołobrzegu,
 w godz. 9.00 – 15.00.
Uczestnikom szkolenia należy zapewnić bezpieczny dojazd na szkolenie transportem dostosowanym do przewozu osób z niepełnosprawnościami na następujących trasach:

  1. Dargocice – ul. Mazowiecka 29, Kołobrzeg – Dargocice – 50 km
  2. Stary Borek – ul. Mazowiecka 29, Kołobrzeg – Stary Borek – 15 km
  3. Wojska Polskiego 23 – ul. Mazowiecka 29 – ul. Wojska Polskiego 23 – 5 km
  4. Źródlana 2 – ul. Mazowiecka 29 – ul. Źródlana 2 – 5 km

Sposób przeprowadzenia rozeznania
Ogłoszenie zostało umieszczone na stronie zafos.pl, oraz przesłano drogą e-mailową do trzech potencjalnych oferentów: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kołobrzegu, Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół „Feniks”, Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni

Termin realizacji/wykonania zamówienia
Usługa realizowana łącznie przez 33 dni roboczych okresie 30.11.2016 – 28.02.2017 r.

Wartość zamówienia: 300,00 zł brutto za dzień (słownie: trzysta złotych brutto)

Informacje dotyczące ceny uzyskano od:

LP Nazwa Oferenta Adres Cena brutto Oferty za miesiąc wynajmu biura
1. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kołobrzegu ul. Mazowiecka 29
78-100 Kołobrzeg
320,00 zł
2. Fundacja Pomocy Chorych na Zanik Mięśni Al. Wojska Polskiego 69
70-478 Szczecin
420,00 zł
3. Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół „Feniks” ul. Warszawska 15
78-100 Kołobrzeg
300,00 zł
4. Usługi Turystyczne „MAGIC TRAWEL” Mirosław Duńczak ul. Złota11C/18
78-100 Kołobrzeg
375,00 zł

Informacje uzyskano w dniach: od 21.11.2016 r. do 24.11.2016 r.
Wybrano Wykonawcę – nazwa i adres: Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół „Feniks”, Warszawska 15; 78-100 Kołobrzeg

Uzasadnienie wyboru Oferty najkorzystniejszej: Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę cenową.