Aktualności

Statystyka udzielonych porad prawnych w październiku 2016 r. w ramach zadania „Darmowe porady prawne w Powiecie Polickim”

W październiku br. w dalszym ciągu funkcjonował punkt nieodpłatnych porad prawnych dla mieszkańców Powiatu Polickiego, prowadzonych przez Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS. Punkt świadczący nieodpłatne porady prawne znajduje się w budynku Starostwa Powiatowego w Policach ul. Tanowska 8 i funkcjonuje od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach: poniedziałek, środa i czwartek 14.00-18.00, wtorek i piątek 9.00-13.00 Serdecznie zapraszamy osoby upoważnione do korzystania z nieodpłatnych porad.

Statystyki udzielonych porad w miesiącu październiku:

Łącznie porad: 22
Forma udokumentowania:
1) Dokument – 15
2) Pisemne oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 4- 2
3) Karta Dużej Rodziny- 4
4) oryginał lub odpis decyzji- 1

Forma udzielonej pomocy:
1) Poinformowanie osoby uprawnionej- 12
2) Wskazanie sposobu rozwiązania problemu- 12
3) Udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma- 4
4) Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów- 1
Dziedzina prawa:
1) Cywilne- 5
2) Ubezpieczenia społeczne-3
3) Rozwód- 2
4) Administracyjne-1
5) rodzinne- 2
6) Spadkowe- 2
7) Alimenty- 1
8) pracy- 1
9) karne – 2
10) Rzeczowe- 3

Zadanie publiczne „Darmowe porady prawne w Powiecie Polickim” jest zadaniem zleconym przez Powiat Policki oraz finansowanym ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości