Aktualności

Marzec w liczbach udzielonych porad prawnych w ramach zadania „Darmowe porady prawne w Powiecie Polickim”

W miesiącu marcu 2016 roku punkt nieodpłatnych porad prawnych udzielił łącznie 33 porad.

1. Forma udokumentowania uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej:

a)  Dokument: 15

b)   Decyzja: 13

c)   Karta Dużej Rodziny: 4

d)   Oświadczenie: 1

 2. Dziedzina prawa, z której udzielono nieodpłatnej pomocy prawnej:

a)  Prawo cywilne, z wyłączeniem prawa spadkowego i rzeczowego: 13

b)   Prawo spadkowe: 5

c)    Prawo rzeczowe: 1

d)    Ubezpieczenia społeczne: 3

e)    Prawo rodzinne: 1

f)     Rozpoczęcie działalności gospodarczej: 2

g)    Prawo karne: 1

h)    Prawo pracy: 1

i)     Alimenty: 1

j)     Rozwód, separacja lub podział majątku: 1

k)    Prawo administracyjne: 1

l)     inne: Prawo oświatowe: 1, ubezwłasnowolnienie: 1, upadłość konsumencka: 1

Punkt świadczący niodpłatne porady prawne znajduje się w budynku Starostwa Powiatowego w Policach ul. Tanowska 8 i funkcjonuje od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzianch: poniedziałek, środa i czwartek 14.00-18.00, wtorek i piątek 9.00-13.00 Serdecznie zapraszamy osoby upoważnione do korzystania z niodpłatnych porad.

Zadanie publiczne „Darmowe porady prawne w Powiecie Polickim” jest zadaniem zleconym przez Powiat Policki oraz finansowanym ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości