Aktualności

Statystyka udzielonych porad prawnych 03.2016 r. w ramach zadania „Prowadzenie darmowych porad prawnych w Szczecinie w punkcie nr 6”

Przedstawiamy statystykę udzielanych porad prawnych w marcu 2016 w ramach zadania pt. „Prowadzenie  darmowych porad prawnych w Szczecinie w punkcie nr 6”.

Łącznie udzielonych porad : 58

Formy udokumentowania:

 • Decyzja o przyznaniu świadczenia  –  3
 • Karta Dużej Rodziny –  6
 • Zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. –  2
 • Legitymacja weterana – 1
 • Dokument – 36

Dziedzina prawa z jakiej pomoc prawna została udzielona:

 • prawo rodzinne – 7
 • rozwód – 2
 • alimenty – 3
 • prawo pracy – 3
 • działalność gospodarcza – 2
 • prawo cywilne – 9
 • prawo rzeczowe – 5
 • prawo spadkowe – 7
 • ubezpieczenia społeczne – 6
 • prawo administracyjne – 12
 • prawo karne – 3
 • inne – 1

Forma udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej:

 • poinformowanie osoby uprawnionej – 38
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego – 20
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma – 3
Zadanie publiczne „Prowadzenie darmowych porad prawnych w Szczecinie w punkcie nr 6”
jest zadaniem zleconym przez Gminię Miasto Szczecin oraz finansowanym ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości