Aktualności

Prowadzone działania

Uzyskane doświadczenia skłaniają ZaFOS do promowania działań, w celu budowania przestrzeni dla:

  • Aktywności (pomnażania potencjału społecznego, zasobów oraz wachlarza usług i świadczeń dla osób potrzebujących pomocy)
  • Rzecznictwa( obrona interesu publicznego, wiarygodności Forum przed władzami samorządowymi)
  • Mediacji (konsultacje, włączanie się ZaFOS w proces integracji z Unią Europejską)
  • Tworzenia standardów (jakości pracy organizacji pozarządowych)