Aktualności

Nieodpłatna pomoc prawna i obywatelska

Już są dostępne nowe materiały promujące realizowane przez nas zadania publiczne: Prowadzenie Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej nr 13 w 2023 r. oraz Prowadzenie Punktu Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego nr 16 w 2023 r.

Więcej informacji dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie można uzyskać na stronie www Urzędu Miasta Szczecin: https://bip.um.szczecin.pl/chapter_131015.asp

ULOTKA 2023 2

BROSZURA