Aktualności

„Pokonać COVID w szkole”

Nowoczesna szkoła –pozytywne wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w edukacji

 

W dzisiejszych czasach nikt już nie ma wątpliwości, że nowoczesne media, które na dobre zagościły w życiu prywatnym oraz zawodowym, muszą także stanowić integralną część współczesnego szkolnictwa.

 

Przekonali się o tym  uczestnicy projektu skierowanego do nauczycieli zatytułowanego „Pokonać COVID w szkole” realizowanego przez Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZAFOS wspólnie z  partnerem niemieckim Uckermarkischer Bildungsverbund gGmbH. Projekt jest realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia Pomorze Przednie /Brandenburgia/Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

16 uczestników przez 6 tygodni zgłębiało wiedzę m.in. z zasad nauczania on-line, poznawało stronę techniczną i specyfikę dydaktyki on-line, a także zagrożenia w Internecie i zasady etyczne pracy w przestrzeni wirtualnej. Okazało się, że nauczyciele, którzy doświadczyli nauczania zdalnego w okresie pandemii COVID-19 oceniają swoje przygotowanie nie najlepiej. Zgodnie z wynikami badania przeprowadzonego na niereprezentatywnej próbie blisko 3 tysięcy polskich nauczycieli, zaledwie 5 % określiło swoje przygotowanie do prowadzenia zajęć w sposób zdalny jako  bardzo dobre, a ok. 40% czuło się przygotowanymi w stopniu małym lub umiarkowanym. Podobnych opinii na temat przygotowania nauczycieli do realizacji lekcji zdalnych dostarczyli uczniowie. Zaledwie 8 % uważało, że umiejętności ich nauczycieli były na wysokim poziomie, a 26% oceniało je źle.

 

Nic też dziwnego, że projekt „Pokonać COVID-19 w szkole” cieszył się dużym zainteresowaniem wśród  szczecińskich nauczycieli i nie tylko.

 

 

Potwierdza to Anna Block prowadząca zajęcia z dydaktyki nauczania cyfrowego w tym projekcie. Mój zakres zajęć obejmował 12 h lekcyjnych. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników – mówi Anna Block  – ponieważ nauczyciele biorący udział w zajęciach pracują w różnych typach szkół i uczą różnych przedmiotów, starałam się pokazać im szerokie spektrum metod, skupiając się jednakże na metodach aktywizujących, ponieważ te są  najbardziej adekwatne w nauczaniu cyfrowym, jednocześnie uwzględniając specyfikę potrzeb pokolenia Z ( C )  – stwierdza Anna Block.

Największym zainteresowaniem – dodaje- cieszyły się następujące metody: odwrócona klasa, nauczanie wyprzedzające, escape room, webquest, praca projektowa. Nauczyciele zgłaszali wielokrotnie, że chcieliby pogłębić swoją wiedzę o w/w  metodach, chętnie w formie warsztatowej. Jednocześnie chcieliby uzupełnić swoje kompetencje cyfrowe, które są niezbędne do wdrażania różnorodnych metod nauczania cyfrowego( np. obsługa programów graficznych) – stwierdza Anna Block.

Projekt realizowany będzie do sierpnia 2021 roku.

Część praktyczna za nami. Ostatnie zajęcia on-line  odbędą się  17 czerwca, a przed nami jeszcze  konferencja dla dyrektorów szkół i przedstawicieli władz oświatowych zarówno po stronie polskiej i niemieckiej- podsumowująca projekt i prezentująca  jego efekty. Konferencja odbędzie się 22 czerwca w formie on-line.  Udział w konferencji można zgłaszać drogą mailową : kontakt@zafos.pl  lub tel. 510 848 114.

Zostanie też wydany podręcznik będący kompendium wiedzy nt. narzędzi efektywności  i bezpieczeństwa dla nauczania zdalnego oraz prezentacja porządkująca stronę techniczną pracy on-line. Pomoce te dotrą do szkół po obu stronach granicy w nowym roku  szkolnym 2021/2022.

 Autorstwo: Anna Kolmer.