Aktualności

Szkolenie „Public relations ” – 13-15.10.2017r. i 27-29.10.2017r.

 „Public relations w działaniach rynkowych podmiotów ekonomii społecznej”. Najważniejsze – by mówić do innych trzeba wiedzieć, czym organizacja żyje od środka… Było więc o wartościach, misji, przekonaniach i osiąganiu celów. Zobaczcie, jak pracowaliśmy…

W dniach 13-15.10.2017r. i 27-29.10.2017r. odbyło się szkolenie nt. Promocja organizacji pozarządowych –  Public relations w działaniach rynkowych podmiotów ekonomii społecznej zorganizowane w ramach projektu Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa zachodniopomorskiego.

Uczestnikami szkolenia byli przedstawiciele organizacji pozarządowych z województwa zachodniopomorskiego.
Szkolenie prowadził Urszula Rupnik.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020