Aktualności

Apelu Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie Osób Niepełnosprawnych

Zachodniopmorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS popiera Apel Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie Osób Niepełnosprawnych. Apel podkreśla potrzebę wzmocnienia ochrony praw osób z niepełnosprawnościami poprzez możliwość składania skarg do Komitetu ds.Praw Osób Niepełnosprawnych. W apelu zawarte jest także krótkie omówienie orzecznictwa Komitetu ze wskazaniem, iż dotychczasowe rozstrzygnięcia Komitetu mają charakter bardzo wyważony.

Zapraszamy wszytskie organizacje pozarządowe do poparcia ww. apelu.