Aktualności

Przedstawiciele partnera niemieckiego na spotkaniu roboczym w Szczecinie

W dniach 26-27.11.2015 r. gościliśmy w siedzibie ZaFOS przedstawicilei Parytegowego Związku Meklemburgii-Pomorze Przednie. Podczas dwudniowego spotkania roboczego opracowywaliśmy koncepcji nowego, wspólnie planowanego do realizacji przedsięwzięcia. Dodajmy, że nowo-planowany projekt, to nie pierwsze działanie realizowane w partnerstwie ze stroną niemiecką. Do tej pory udało na się wspólnie zrealizować 2 duże projekty: Budowa punktów informacyjno-doradczych dla pozarządowych organizacji socjalnych w województwie zachodniopomorskim, a także e-ZaFOS. Mam nadzieję, że nowe przedsięwzięcie będzie równie udane i zainteresuje dużą ilość organizacji pozarządowych z terenu całego województwa. Drugie spotkanie roboczne zaplanowano w dniach 14-16.12.2015 r., tym razem w Niemczech -w Szwerinie. Więcej informacji wkrótce.

Spotkanie zostało finansowane ze środków niemickiego fundusz z Aktion Mensch.