Aktualności

AKADEMIA PLN – cykl szkoleń dla liderów organizacji

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego wraz z WRZOS i OZRSS serdecznie zapraszają do skorzystania z oferty przygotowanej w ramach projektu „Porozmawiajmy o pieniądzach – rozwój kompetencji finansowych i zarządczych wzmocnieniem potencjału instytucjonalnego III sektora”, finansowanego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt jest odpowiedzią na problem niskiej wiarygodności organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych w Polsce, która wynika z nieznajomości standardów prawnych oraz zarządczych i stanowi często dużą barierę dla rozwoju instytucji.

Chcemy zaoferować kadrze zarządzającej organizacjami pozarządowymi i osobom odpowiedzialnym za ich księgowość możliwość podniesienia kompetencji w zakresie zarządzania finansami w ramach Akademii PLN!
Cykl szkoleń będzie okazją do poznania w praktyce m.in. narzędzi do planowania i zarządzania finansami (Prove it PL! oraz Planera) oraz podniesienia kompetencji zarządczych w zakresie finansów i pozyskiwania środków na działalność.

 

AKADEMIA PLN to 5 sesji szkoleniowych (3 stacjonarne i 2 on-line) z następujących tematów:

Sesja I: 26-28.10.2015 Standardy jakościowo-zarządcze i wykorzystanie kompetencji zarządzania do wzmacniania wiarygodności instytucjonalnej
Sesja II: 23-24.11.2015 Standardy prawno-formalne fundraisingu (sesja on-line)   
Sesja III: 9-11.12.2015 Analiza ekonomiczna organizacji (planowanie finansowe, budżetowanie, płynność finansowa)
Sesja IV: 11-12.01.2016 Sprawozdawczość finansowa (sesja on-line)
Sesja V: 22-24.02.2016 Narzędzia nowoczesnego fundraisingu, ze szczególnym uwzględnieniem zbiórek publicznych

Między każdą z sesji uczestnicy będą mogli wdrażać nowonabytą wiedzę w swoich organizacjach, korzystając ze stałego wsparcia trenerów/konsultantów FRSO, m.in. Karolina Cyran-Juraszek, Katarzyna Sadło i Katarzyna Adamska-Dutkiewicz.

Do Akademii chcemy zaprosić 13 organizacji pozarządowych zrzeszonych we WRZOS. Z każdej przyjmiemy po 2 osoby, ponieważ zależy nam na szkoleniu zespołów działających w obszarze finansów w organizacjach.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny, zapewniamy także zakwaterowanie, wyżywienie i materiały szkoleniowe.

Szkolenia odbędą się w hotelu DeSilva, Warszawa-Wilanów, ul. Kubickiego 3

Serdecznie zapraszamy!

Prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO 

i zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji.