Aktualności

Zaproszenie do udziału w szkoleniu dla działaczy organizacji członkowskich ZaFOS

Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS zaprasza działaczy organizacji członkowskich do udziału w szkoleniu realizowanym w ramach projektu „Budowanie zachodniopomorskiej sieci organizacji pozarządowych ZaFOS”.

Szkolenie odbywać się będzie w Barlinku ul. Szosowa 2 w systemie weekendowym od piątku do niedzieli po 16 godz./zjazd. Łącznie w ramach szkolenia zostanie zrealizowane 60 godz. szkoleniowych. Przewidywana liczba uczestników – 16 osób.

Uczestnicy szkoleń otrzymają:

  • materiały merytoryczne,
  • zakwaterowanie,
  • wyżywienie,
  • zwrot kosztów dojazdu do 60 zł/zjazd.

Tematyka szkoleń:

MODUŁ 1 – POD PARASOLEM NIE ZMOKNIESZ (16 godz.)

Budowa organizacji sieciowej, dobre praktyki jej rozwoju, bariery budowania sieci, cele strategiczne- budowanie odpowiedzialności.

MODUŁ 2 – DNA PROJEKTU (16 godz.)

Koncepcja i zarządzanie projektem, wytyczne i konstrukcja wniosków o wsparcie; rola lidera
w projektach partnerskich.

MODUŁ 3 – WNIOSKI POD MIKROSKOPEM (16 godz.)

Analiza problemów, definiowanie celów głównych i szczegółowych.

MODUŁ 4 – Z LUPĄ O FINANSACH (16 godz.)

Harmonogram rzeczowo–finansowy działań, budżet, wniosek o płatność, wyliczenie
i pozyskanie wkładu własnego, sprawozdawczość-w ujęciu merytorycznym i finansowym.

MODUŁ 5 – STANDARDY PRACY W NGO (16 godz.)

Warsztaty dotyczące opracowanych standardów działania ZaFOS, oraz strategii rozwoju sieci.

 

Moduły 1 i 5 są nastawione na rozwój sieci, natomiast 2,3 i 4 dotyczą rozwoju organizacji zrzeszonych w pozyskiwaniu środków na ich działalność.

Harmonogram zjazdów:

Lp.

Nr zjazdu

Termin

Moduł

1.

Zjazd I

26-28.09.2014 r.

MODUŁ 2 – DNA PROJEKTU

2.

Zjazd II

10-12.10.2014 r.

MODUŁ 1 – POD PARASOLEM NIE ZMOKNIESZ

3.

Zjazd III

07-09.11.2014 r.

MODUŁ 3 – WNIOSKI POD MIKROSKOPEM

4.

Zjazd IV

28-30.11.2014 r.

MODUŁ 4 – Z LUPĄ O FINANSACH

5.

Zjazd V

12-14.12.2014 r.

MODUŁ 5 – STANDARDY PRACY W NGO

Zgłoszenia udziału w szkoleniu:

Złożenie ww. dokumentów może nastąpić do 17 września 2014 r.:

  • osobiście w biurze projektu, Al. Wojska Polskiego 69, 70-478 Szczecin (w godzinach 8.00-16.00)
  • poprzez przesłanie pocztą tradycyjna na ww. adres biura projektu
  • poprzez przesłanie pocztą e-mail podpisanych i zeskanowanych dokumentów na adres e-mail: grzegorz.reszka@zafos.pl
  • faksem nr 91 812 08 99

O kwalifikacji poinformujemy Państwa do 19 września br.