Aktualności

Nowe władze ZaFOS

W dniu 23.06.2014 r. podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego  ZaFOS w  Szczecinie, wybrano nowy skład członków Zarządu Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS. Walne Zebranie w odrębnym głosowaniu jawnym wybrało Prezesa, którym ponownie została Iwona Żukiert.

Działając na podstawie § 33 punkt 2 Statutu Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS,  na pierwszym posiedzeniu w dniu 23.06.2014r. Zarząd ze swego składu wybrał wiceprezesa, sekretarza, skarbnika.

Zarząd ZaFOS  ukonstytuował się w następującym składzie:                                                                        

 1. Iwona Żukiert- Prezes                                                                                                    
 2. Wiktor Głowacki – Wiceprezes                                                                                                                        
 3. Dorota Kamecka – Sekretarz                                                                                                                                
 4. Izabela Ciesielska – Skarbnik                                                                                                                                    
 5. Ewa Giza – Członek                                                                                                                                                  
 6. Grzegorz Reszka – Członek                                                                                                                                
 7. Jerzy Mędrek – Członek                                                                                                                                    
 8. Zygmunt  Pyszkowski – Członek

Komisja Rewizyjna

W dniu 23.06.2014 r., podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ZaFOS w Szczecinie, wybrano nowy skład Komisji Rewizyjnej Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS, który ukonstytuowała się w następującym  składzie:

 1. Bogdan Jałoszyński – Przewodniczący
 2. Janina Durka -Członek
 3. Marcin Gorczyca- Członek

W załączeniu sprawozdanie merytoryczne za 2013 r.