Aktualności

Zaproszenie na debatę

Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS, uczestniczy w realizowanym przez Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych WRZOS projekcie „Aktywny senior – najlepszy rzecznik swoich społeczności”, w ramach którego pragnie – wykorzystując doświadczanie innych województw – wypracować optymalne założenia systemowej polityki senioralnej dla województwa zachodniopomorskiego.

Zapraszamy na debatę:

Udział seniorów województwa zachodniopomorskiego w realizacji lokalnych polityk publicznych

Szczecin, 26 kwietnia 2013 r. godz. 15.00

„Rekomendacje organizacji pozarządowych w sprawie poprawy jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się poprzez stworzenie podstaw strategii systemowej polityki senioralnej w kraju i województwie zachodniopomorskim”


W załączeniu stanowisko uczestników projektu „Aktywny senior” dotyczące wojewódzkiej polityki senioralnej oraz stanowisko wypracowane przez ekipę ATD Czwarty Świat w Polsce we współpracy z PK EAPN oraz środowiskiem akademickim dotyczące mieszkalnictwa dla seniorów w Polsce – prosimy o wyrażenie swojej opinii w powyższych sprawach na podstawie własnych doświadczeń oraz lokalnych potrzeb i możliwości.

Opinie  w ww. sprawie prosimy przesyłać do ZaFOS do 25.04.2013 r. na adres
e-mailowy:  kontakt@zafos.pl lub przedstawić osobiście, deklarując swój udział
w planowanej debacie organizacji pozarządowych.

DEBATA ODBĘDZIE SIĘ 26 kwietnia br. o godzinie 15.00 w lokalu Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Szczecinie, ul. Wielkopolska 32 (róg Al. Jana Pawła II).

Chęć uczestnictwa w debacie prosimy potwierdzić do 25.04.2013 r. e-mailem na adres: kontak@zafos.pl

Osoby do kontaktu: Dorota Kamecka, Grzegorz Reszka tel. 91 812 09 12. ZaFOS lub Jerzy Kwiatosiński tel. 693 830-639.

Zarówno opinie e-mailowe, jak i wypracowane bezpośrednio w czasie debaty, będą stanowiły materiał do dyskusji podczas następnej, która odbędzie się z władzami samorządowymi województwa i przedstawicielami instytucji mających wpływ na sytuację osób starszych 13 maja br.