Aktualności

Zapisz się!

Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych „ZaFOS” jest związkiem stowarzyszeń socjalnych województwa zachodniopomorskiego.

Jego głównym zadaniem jest wspieranie organizacji członkowskich.

Członkami „ZaFOS” może być każda organizacja pozarządowa posiadająca wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.

Obowiązująca dokumentacja przystąpienia do ZaFOS:

  • wypełniona deklaracja (druk do pobrania na dole strony w PDF),
  • Uchwała Zarządu Organizacji o przystąpieniu do członkowstwa ZaFOS wraz ze wskazaniem 2 osób do reprezentowania organizacji,
  • kserokopia Statutu organizacji,
  • kserokopia aktualnego wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego.

Składka członkowska roczna wynosi 100 złotych na działalność statutową.

Konto: 56 8355 0009 0040 4143 2000 0001 GBS w Barlinku II Oddział w Szczecinie.

Konto: 56 8355 0009 0040 4143 2000 0001 GBS w Barlinku II Oddział w Szczecinie