Harmonogram darmowych szkoleń na okres od 09-12.2018r. organizowanych w ramach projektu „Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa zachodniopomorskiego”