Nowy projekt pn .” Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa zachodniopomorskiego II”