Szczecin – organizacje socjalne

Organizacja: TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI-ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ REGIONALNY
W SZCZECINIE
Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Reprezentant: Zygmunt Pyszkowski
Adres: ul. Jarowita 2, 70-501 Szczecin
Telefon: (91) 434 51 28
Fax: (91) 488 42 01
email:
zarzad@tpd.szczecin.pl
Strona WWW: http://www.tpd.szczecin.pl
Organizacja: KRAJOWE TOWARZYSTWO AUTYZMU LOGO ORGANIZACJI
Reprezentant: Małgorzata Ewa Polańska-Matz
Adres: ul. Montwiłla2, 71-601 Szczecin
Telefon: (91) 433 64 45
Fax: (91) 488 56 02
email:
ktaszczecin@kta.szczecin.pl
Strona WWW:
Organizacja: FUNDACJA POMOCY CHORYM NA ZANIK MIĘŚNI LOGO ORGANIZACJI
Reprezentant: B. Karlińska
Adres: Al. Wojska Polskiego 69, 70-478 Szczecin
Telefon: (91) 489 42 51
Fax: (91) 489 42 51
email:
biuro@miesnie.szczecin.pl
Strona WWW: http://www.miesnie.szczecin.pl/
Organizacja: POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO –
ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
LOGO ORGANIZACJI
Reprezentant: Marzena Gądek, Danuta Januszewska
Adres: ul. Dworcowa 19, 71-246 Szczecin
Telefon: (91) 434 80 94
Fax:
email:
szczecin@ptsr.org.pl
Strona WWW:
Organizacja: POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE          LOGO ORGANIZACJI
Reprezentant: Jerzy Kwiatosiński (91) 48 337 08
Adres: ul. Wielkopolska 32/1, 70-450 Szczecin
Telefon: (91) 433 42 11
Fax: (91) 433 42 11
email:
twkszczecin@gmail.com
Strona WWW: http://ptwzk.prv.pl/
Organizacja: STOWARZYSZENIE REUMATYKÓW I ICH SYMPATYKÓW KOŁO ODRA-BAŁTYK     LOGO RGANIZACJI
Reprezentant: Stanisława Machnicka-Korzonek
Adres: ul. Arkońska 17/18, 71-470 Szczecin
Telefon: (091) 488 96 51
Fax:
email:
towarzyskiakademos@pf.pl
Strona WWW:
Organizacja: POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW ZARZĄD ODDZIAŁU OKRĘGOWEGO W SZCZECINIE              LOGO ORGANIZACJI
Reprezentant: Jerzy Mędrek (600059127)
Adres: al. Papieża Jana Pawła II 42, 70-415 Szczecin
Telefon: (91) 433 51 50
Fax: (091) 434 04 15
email:
biuro.pzeriiszczecin@gmail.com
Strona WWW:  http://www.pzerii.szczecin.pl/
Organizacja: SZCZECIŃSKA FUNDACJA TALENT PROMOCJA POSTĘP  
Reprezentant: Janina Durka
Adres: Al. Wojska Polskiego69, 70-478 Szczecin
Telefon: (91) 433 00 84
Fax: (91) 812 08 99
email:
sekretariat@fundacjatpp.pl
Strona WWW: http://www.fundacjatpp.pl/
Organizacja: ZACHODNIO-POMORSKA FUNDACJA NA RZECZ INEGRACJI ŚRODOWISKOWEJ   LOGO RGANIZACJI
Reprezentant: Olga Oczkowska Fiuk (608-334-064)
Adres: ul. Radogoska 17/9, 71-607 Szczecin
Telefon: (91) 423 70 50
Fax: (91) 434 00 01
email:
biuro@integracja-srodowiskowa.org
Strona WWW: http://www.integracja-srodowiskowa.org/
Organizacja: TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ „ORKAN” LOGO ORGANIZACJI
Reprezentant: Wiktor Głowacki (501-576-117)
Adres: al. Wyzwolenia 50, 70-965 Szczecin; adres do korespondencji:
ul. Gdańska 3D, 70-965 Szczecin
Telefon: 501 576 117
Fax:
email:
tkkforkan@wp.pl
Strona WWW:
Organizacja: BANK ŻYWNOŚCI W SZCZECINIE LOGO ORGANIZACJI
Reprezentant: Janusz Orylski
Adres: Al. Wojska Polskiego 63, 71-410 Szczecin
Telefon: 665 086 501
Fax:
email:
szbz@wp.pl
Strona WWW: http://www.szbz.freehost.pl
Organizacja: FUNDACJA „PROMOCJA ZDROWIA” LOGO ORGANIZACJI
Reprezentant: Jerzy Kwiatosiński
Adres: ul. Niedziałkowskiego 19, 71-410 Szczecin
Telefon: 91 423 36 09
Fax: 91 423 56 52
email:
fund.prom.zdrowia@wp.pl
Strona WWW: