Zostań członkiem ZAFOS

Zachodniopomorskie Forum Organizacji Społecznych „ZaFOS” jest związkiem stowarzyszeń socjalnych województwa zachodniopomorskiego.

Jego głównym zadaniem jest wspieranie organizacji członkowskich.

Członkami „ZaFOS” może być każda organizacja pozarządowa posiadająca wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.

Obowiązująca dokumentacja przystąpienia do ZaFOS:

  • wypełniona deklaracja (druk do pobrania na dole strony w formacie Word),
  • Uchwała Zarządu Organizacji o przystąpieniu do członkowstwa ZaFOS wraz ze wskazaniem 2 osób do reprezentowania organizacji,
  • kserokopia Statutu organizacji,
  • kserokopia aktualnego wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego.

Składka członkowska roczna wynosi 100 złotych na działalność statutową.

Konto: Bank PKO  Oddział w Szczecinie.

Deklaracja przystąpienia do ZaFOS