Historia ZaFOS

IMG_5864_small1W lipcu 2001r., po kilku nieudanych próbach zrzeszenia w województwie zachodniopomorskim organizacji działających na polu pomocy społecznej, udało się zarejestrować Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych „ZaFOS”.

Było to możliwe dzięki zaangażowaniu działaczy sześciu stowarzyszeń takich jak: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Towarzystwo Walki z Kalectwem, Fundacja Pomocy Chorym Na Zanik Mięśni, Polskie Towarzystwo Autyzmu, Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym i Potrzebującym Opieki „Senior” w Kołobrzegu i nieistniejące już Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Kobiet „Awans i Promocja”.

Grupy samopomocy i socjalne NGO,s często nie mają obecnie żadnej stosownej infrastruktury, aby swoje osiągnięcia we wspieraniu innych, długotrwale i efektywnie oferować. Dlatego naszym priorytetem było zbudowanie sieci, aby mobilizować lokalne inicjatywy, względnie zwrócić uwagę lokalnej ludności na możliwości wspierania i oferty pomocy, które są wykonywane przez grupy socjalne NGO’s. Z doświadczeń innych wiadomo było, że istniejące służby socjalne będą dla ludzi efektywniejsze, jeżeli one się połączą sieciowo na miejscu.

Przy powoływaniu ZaFOS-u korzystaliśmy z doświadczeń innych organizacji sieciowych takich jak Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych „WRZOS” działająca na poziomie kraju, której zresztą w niedługim czasie zostaliśmy członkiem.

W procesie rejestracji i tworzenia ZaFOS bardzo dopomógł nam Pan Krzysztof Balon – dyrektor Stowarzyszenia Niemiecko-Polskiej Współpracy Socjalnej, czerpiąc wzorce z wieloletniej praktyki podobnych organizacji w Niemczech.

Od momentu rejestracji upłynęło wiele lat, ZaFOS liczy obecnie 109 członków organizacji socjalnych z województwa zachodniopomorskiego.

Zapraszam Państwa do obejrzenia naszej strony aby zapoznać się z naszą działalnością w ciągu minionych lat.

Iwona Żukiert  

Prezes Zarządu ZaFOS