Aktualności

Raport ze spotkania „Okrągły Stół ds. pożytku publicznego – Nic o nas bez nas”

Dnia 21 czerwca w sali owalnej Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie odbyło się spotkanie w ramach „Okrągłego Stołu Pożytku Publicznego – nic o nas bez nas”. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele strony rządowej, samorządowej oraz organizacji pozarządowych (NGO) z województwa zachodniopomorskiego. Spotkanie odbyło się pod patronatem Minister Agnieszki Buczyńskiej, Wojewody Zachodniopomorskiego Adama Rudawskiego oraz Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza.

W spotkaniu wzięło udział 36 osób, w tym m.in. Wojewoda Adam Rudawski, Piotr Stec z KPRM oraz Justyna Ochędzan, prezeska WRZOS.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaproszonym gościom za przybycie oraz za ożywioną dyskusję, która z pewnością przyczyni się do dalszego rozwoju organizacji pozarządowych w naszym województwie.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem z tego niezwykle interesującego wydarzenia.

Raport okrągły stoł Szczecin (8)