Aktualności

Walne Zebranie Zarządu ZaFOS 23.05.2024 r.

Informujemy, że w czwartek, 23.05.2024, w sali Kooperatywa Łaźnia na ul. Koński Kierat 14-15 odbyło się Walne Zebranie Zarządu ZaFOS, na którym podsumowana została działalność organizacji za rok 2023.

Omówione zostały także plany rozwoju ZaFOS-u w kolejnych latach, oraz aktualnie prowadzone projekty.

Bardzo dziękujemy przedstawicielom organizacji zrzeszonych w ZAFOS za przybycie i czynny udział w zebraniu.