Aktualności

Jak wygląda dofinansowanie dla NGO? – Rozmowa w Radiu Szczecin

Organizacje obywatelskie na stałe wpisały się w  krajobraz polskiej kultury, społeczeństwa i gospodarki. Obecnie zarejestrowanych jest ponad 120 tys. fundacji i stowarzyszeń, zaś ponad 90 tys. uważa się za aktywne. Nawet 18% Polaków było wolontariuszami bądź pracownikami w co najmniej jednej organizacji. Niestety, organizacje społeczne przeżywają permanentny kryzys. Często zauważa się słabnący potencjał społeczny i gospodarczy trzeciego sektora. Podkreśla się, że większość różnego typu elementów ekonomii społecznej ma jedynie charakter „inicjatyw kanapowych”. Brakuje pieniędzy na ich działalność. Niewielu organizacjom udaje się przezwyciężyć ten problemy i realizować własne cele statutowe. Jedynie garstka z nich ma możliwość wypracowywania społecznego bądź gospodarczego zysku. Co jest tego powodem ? – spróbujemy w tej części audycje znaleźć na to pytanie odpowiedzieć.

Na przykład tylko 9 z 45 szczecińskich organizacji pozarządowych otrzymało miejskie dofinansowanie na organizację wydarzeń kulturalnych w ramach otwartego konkursu ofert. Pomimo że pozytywnie zostały ocenione aż 33 projekty. Okazuje się że 2 złote i 55 groszy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wydaje Szczecin na NGO. Jak to wygląda w województwie i czy można to zmienić?

 

W studiu :

Iwona Żukiert – Prezes Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Społecznych w Szczecinie

Dariusz Rutkowski– Specjalista ds Funduszy Unijnych

 

Warto posłuchać:

https://radioszczecin.pl/276,12982,jaka-jest-kondycja-zachodniopomorskich-ngo-osow